Υπηρεσίες

Ψυχική υγεία και Ψυχοθεραπεία

01.

Ατομική θεραπεία

Ο κάθε άνθρωπος ως μοναδική οντότητα απευθύνεται στον ψυχοθεραπευτή θέτοντας αιτήματα που έχουν να κάνουν με υποκειμενικά αδιέξοδα, διλήμματα προσωπικά και δύσκολες καταστάσεις της καθημερινότητας .

Στόχος μου είναι να δημιουργηθούν μεταξύ μας σχέσεις συνεργασίας με σκοπό να εντοπίσουμε την διαδικασία που δημιουργήθηκαν οι δυσκολίες στη ζωή σας. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την Ψυχοθεραπευτική συζήτηση που επικουρούμενη και από την προσωπική σας αναζήτηση, θα επιλύει σταδιακά τις δυσκολίες και θα σας ανακουφίζει από το ψυχο-συναισθηματικό βάρος.

02.

Θεραπεία ζεύγους

Όλοι οι άνθρωποι επιδιώκουν και αναζητούν συντροφικές σχέσεις που μέσα σε αυτές θα αγαπήσουν και θα αγαπηθούν.

Συχνά στη ζωή μας βιώνουμε σχέσεις που έχουν απογοητεύσεις, ματαιώσεις, συγκρούσεις, ανικανοποίητες επιθυμίες, θυμούς, οργή.

Η θεραπευτική προσέγγιση μου εστιάζει στην ανανέωση και επανατοποθέτηση της σχέσης ανάμεσα στους συντρόφους με ασφαλή και ειλικρινή διάλογο με σκοπό να συνεχίσουν για την εξεύρεση των λύσεων. Ακόμα όμως και αν τελικά αποφασίσουν να χωρίσουν η θεραπευτική διαδικασία θα βοηθήσει να λυθεί η σχέση με ομαλό, ελεγχόμενο και λιγότερο επίπονο τρόπο.

03.

Οικογενειακή Θεραπεία

Η οικογένεια είναι ένα σύστημα σχέσεων που τα μέλη επηρεάζουν και επιδρούν το ένα στο άλλο καθημερινά, αδιάκοπα με κάθε συνειδητό η ασυνείδητο τρόπο.

Όχι σπάνια η οικογενειακή ηρεμία διαταράσσεται από σοβαρούς λόγους όπως η δυσκολία ή έλλειψη επικοινωνίας, σύγχυση των ρόλων, έντονες συγκρούσεις, παρέμβαση τρίτων, απουσία ορίων. Ως θεραπευτής χρησιμοποιώ διάφορες μεθόδους και τεχνικές ώστε να δημιουργηθούν αυτές οι συνθήκες που θα επιτρέψουν έναν ανοιχτό και ισότιμο διάλογο ανάμεσα στα αντιτιθέμενα μέλη. Έτσι τα θεραπευόμενα μέλη θα μάθουν να καταλαβαίνουν, να ακούν, το ένα το άλλο και ως αποτέλεσμα θα έχει την ομαλή συνύπαρξη και τη λειτουργικότητα της οικογένειας.

Online Ψυχοθεραπεία - Συμβουλευτική

Οι συνεδρίες μέσω Skype είναι πλέον πολύ δημοφιλής τρόπος θεραπευτικής παρέμβασης που έρχεται να καλύψει την έλλειψη χρόνου σε πολυάσχολα άτομα, την μετακίνηση σε άτομα με κινητικές δυσκολίες, ή την απόσταση σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών ή εξωτερικού.

Η εξ’ αποστάσεως προσέγγιση δεν επηρεάζει την ποιότητα της θεραπείας εάν έχει δοθεί πριν ο απαραίτητος χρόνος για να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης και προοπτική συνεργασίας. Η διάρκεια της πρώτης γνωριμίας που συνήθως γίνεται από κοντά είναι ο χρόνος που θα αποφασίσουμε τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριών που θα ακολουθήσουν.

Η πρώτη επίσκεψη είναι συνήθως από κοντά όπου συστήνεται τον εαυτό σας και αναφέρεται όλα σας δυσκολεύουν στα οποία θα επιθυμούσατε να εστιάσουμε.

Η πρώτη συνεδρία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα προχωρήσουμε στο ξεκίνημα της Ψυχοθεραπείας. Θα χρειαστεί να ακούσω το αίτημα σας με προσοχή και να διαπιστώσω αν πραγματικά και σε ποιο βαθμό μπορώ να σας βοηθήσω.
Η ειδίκευση μου στην Κλινική Ψυχολογία σε συνδυασμό με τις επιδράσεις από πολλές Ψυχοθεραπευτικές Θεωρήσεις, μου έχουν δώσει την ευχέρεια να σχεδιάζω εξατομικευμένες προσεγγίσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των θευραπευομένων μου. Παράλληλα εσείς θα έχετε την ευκαιρία να εκφράσετε όποια απορία έχετε σχετικά με την όλη διαδικασία.

Πρώτο και κύριο μέλημα μου είναι η οικοδόμηση μια θεραπευτικής σχέσης ώστε να νιώσετε εμπιστοσύνη, άνεση, ασφάλεια, κατανόηση. Από κοινού θα ορίσουμε τα επόμενα βήματα και τούς θεραπευτικούς στόχους αν αποφασίσουμε να συν-εργαστούμε μαζί.

Οι ατομικές συνεδρίες διαρκούν σαράντα πέντε λεπτά.

Οι συνεδρίες ζευγαριών διαρκούν εξήντα λεπτά.

Οι οικογενειακές μιάμιση ώρα και ύστερα από κοινή απόφαση μπορεί να γίνει παράταση χρόνου.

Ο όρος ψυχοθεραπεία είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται ευρύτατα για την περιγραφή της θεραπευτικής διαδικασίας των ψυχολογικών διαταραχών και της ψυχικής δυσφορίας που επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης λεκτικών και ψυχολογικών τεχνικών. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ο Ψυχοθεραπευτής βοηθά τον άνθρωπο που προσέρχεται να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα η γενικά προβλήματα όπως είναι μια συγκεκριμένη ψυχική ασθένεια η κάτι που είναι πηγή άγχους της ζωής του.